Asociación Cultural Remadoira

Ria de Vigo

O noso bote tocoulle este ano facerlle algunhas reparacións.

O paso dos anos non perdoa e a esta embarcación houbo que cambiarlle varias cadernas e taboas de ámbalas duas bandas e, tamén, case toda a cuberta de popa.