Asociación Cultural Remadoira

2013


Chanquete

Remate dos traballos na roda, cuberta, popa e saneamento.

Motores

Restauración de vellos motores foraborda.